Kancelaria Adwokacka w Szczecinie
Adwokat Jakub Usielski

 

 

adwokaci szczecin
toga adwokacka
kancelaria szczecin

kancelaria adwokata w Szczecinie

Kancelaria zajmuje się obsługą prawną osób fizycznych i prawnych z zakresu prawa cywilnego (m.in. podział majątku, odszkodowania), rodzinnego (m.in. rozwody, alimenty), spadkowego (m.in. dział spadku, zachowek), gospodarczego (m.in. rejestracja podmiotów w KRS), karnego oraz wykroczeń.

Świadczone usługi obejmują w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych oraz projektów umów, reprezentowanie/obrona Klientów przed sądami szczecińskimi, organami ścigania i urzędami, prowadzenie negocjacji oraz tworzenie i rejestrację spółek prawa handlowego. Usługi adwokata świadczone są na terenie Szczecina, Gryfic, Kamienia Pomorskiego oraz Choszczna - gdzie mieszczą się Filie Kancelarii Adwokackiej Kancelaria także ściśle współpracuje z Kancelarią Radcy Prawnego Aleksandry Usielskiej

Współpraca Klienta z adwokatem w każdym przypadku uzgadniana jest indywidualnie w zależności od charakteru zlecanych spraw. Zawsze staram się nawiązać dobry kontakt z Klintem, który w moim przekonaniu prowadzi do wzajemnego zrozumienia i zaufania - elementów, bez których nie wyobrażam sobie skutecznej obrony czy reprezentacji.

Kancelaria Adwokata świadczy indywidualne usługi prawne lub usługi prowadzone w formie stałej współpracy z Klientem na terenie Szczecina lub innych miejscowości.

Poniżej zaprezentowana została krótka charakterystyka zakresu najczęściej świadczonych usług.

 

sprawy karne - adwokat jako obrońca lub pełnomocnik

Obrona Klientów oraz reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach karnych to jedne z najbardziej odpowiedzialnych, a zarazem najbardziej wymagających zadań stawianych przed adwokatami. W mojej ocenie sukcesy odnoszone na tym polu praktyki zawodowej dają najwięcej satysfakcji z wykonywanej pracy adwokata. Obrona w sprawach karnych zazwyczaj rozpoczyna się już w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez prokuratora lub policję, w chwili przesłuchania osoby w charakterze podejrzanego. Moment ten, zwykle połączony z przedstawieniem zarzutów karnych, stanowi punkt zwrotny w sprawach karnych. Niezwykle ważnym jest zatem, aby już na tym etapie postępowania każda osoba biorąca w nim udział była w pełni świadoma swoich praw zagwarantowanych ustawą Kodeks postępowania karnego.

Adwokaci w swej praktyce zawodowej reprezentują także osoby pokrzywdzone przestępstwami. Ofiary przestępstw niejednokrotnie muszą aktywnie uczestniczyć w postępowaniu karnym bacząc, by wszelkie ich prawa były przestrzegane. Często jedynym sposobem na doprowadzenie do wniesienia aktu oskarżenia oraz postawienia sprawcy przestępstwa przed sądem jest aktywna postawa pokrzywdzonego, który w określonych ustawą okolicznościach ma prawo do składania zażaleń na decyzję prokuratora o umorzeniu postępowania karnego lub wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia bezpośrednio do sądu.

 

adwokat w sprawach o rozwód, podział majątku

Sprawy rodzinne to wrażliwe i wymagające szczególnej uwagi elementy pracy zawodowej adwokatów. Do tej kategorii postępowań należą w szczególności sprawy o rozwód czy separację, w których Sąd Okręgowy w Szczecinie orzeka w I instancji, rozstrzygając o tak istotnych kwestiach jak: wina w rozkładzie małżeństwa, alimenty dla dzieci lub dla rozwiedzionego małżonka, władza rodzicielska nad małoletnimi dziećmi, kontakty rodziców z dziećmi, ustalenie sposobu korzystania ze wspólnie zajmowanego lokalu, a niejednokrotnie również podział majątku wspólnego byłych małżonków, który może być także przeprowadzony osobno przed właściwym sądem rejonowym w Szczecinie. Wyrok rozwodowy w bardzo szerokim zakresie decyduje o najbliższej przyszłości rozstających się małżonków oraz ich wspólnych małoletnich dzieci. W tego rodzaju sprawach często głównym materiałem dowodowym są zeznania najbliższych członków rodziny Klientów. W mojej ocenie niezwykle istotnym jest zatem poświęcenie odpowiedniej ilości czasu na omówienie z Klientem wszystkich kluczowych aspektów danej sprawy rozwodowej.

 

pozew o zapłatę - sprawy cywilne i gospodarcze

Sprawy cywilne i gospodarcze stanowią niemal połowę spraw prowadzonych przez Kancelarię Adwokacką. Dotyczą one zarówno kwestii związanych z obsługą podmiotów gospodarczych na terenie Szczecina i okolic, jak i osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. W tym zakresie spraw przeważają sprawy o zapłatę, np. wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, wynagrodzenia za świadczone usługi czy wykonane dzieła, realizację uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi. W katalogu spraw o zapłatę mieszą się także sprawy o odszkodowania. W tym zakresie Kancelaria Adwokata prowadzi w szczególności sprawy związane z odszkodowaniami komunikacyjnymi. Na tym polu Kancelaria ściśle współpracuje z uznanymi zarówno w Szczecinie, jak i w całym kraju specjalistami - biegłymi sądowymi z zakresu ruchu drogowego oraz lekarzami medycyny sądowej. Istotnym elementem działalności Kancelarii są także sprawy związane z odszkodowaniami za błędy w sztuce lekarskiej lub tzw. odszkodowaniami szpitalnymi.

 

zachowek, dział spadku - prawo spadkowe

Kancelaria Adwokacka świadczy szeroki wachlarz usług z zakresu sprawa spadkowego. W większości sprawy spadkowe dotyczą spraw o stwierdzenie nabycia spadku, dokonanie działu spadku czy dochodzenia roszczeń związanych z zachowkiem.

 

Zapraszam do współpracy

adwokat Jakub Usielski